בר-אוריין - מנחה את הדרך למידע!

  הפתעה במערכת צבאית ובמערכת דיפלומטית: הדומה והשונה

מקרה מדגים: הפתעה צבאית  - הפתעת מלחמת יום הכיפורים ב - 1973     והפתעה דיפלומטית יוזמת השלום של נשיא מצרים אנואר סאדאת ב - 1977.

עבודת תיזה זו נכתבה על ידי ענת קלומל במסגרת התוכנית ללימודי ביטחון (תואר שני), בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב בהנחיית ד"ר שמעון נוה.

     עבודה זו בוחנת את מושג ההפתעה במערכת צבאית ובמערכת דיפלומטית וההבדל בין שני סוגי ההפתעות. הנחת היסוד כי קיים קשר בין מתודולוגיה כושלת של שיח מערכתי לבין התרחשויות של הפתעות וכי סטגנציה במערכת המושגים מובילה לפירוש מוטעה של המציאות הפוליטית והצבאית. היווצרותה של ההפתעה היא תוצר של פער בין המציאות לבין עולם המושגים.

    המסגרת לבחינת מושג זה הינה חשיבה מערכתית, המתבססת על מושג "אומנות המערכה" (תחום ביניים בין האסטרטגיה והטקטיקה). מושג זה מהווה מסגרת תיאורטית להבנת תהליך יצירת הידע והמתודולוגיה להבנת היריב במערכת צבאית ובמערכת דיפלומטית . נקודת היסוד לבירור המערכות הינה שההפתעה היא תוצר של כשל מערכתי הנובע מחוסר זיקה בין הגורמים השונים המרכיבים את המערכות.

    עבודה זו בוחנת את מושג "ההפתעה" על מגוון ההגדרות מתחומי הפסיכולוגיה, תורת המידע, האסטרטגיה, הדיפלומטיה ותיאוריות צבאיות.

חקר מושג ההפתעה נעשה מנקודת ראותו של יוזם ההפתעה וכן מנקודת הראות של המופתע , הכולל בחינת מרכיבי ההפתעה, מטרות השימוש בהפתעה, הסיבות לשימוש בהפתעה, דרכי האפליקציה והיתרונות והחסרונות בשימוש בהפתעה צבאית ובהפתעה דיפלומטית.

ניתוח מושג ה"הפתעה" במסגרת מערכתית נעשה באמצעות בירור הפתעת מלחמת יום הכיפורים ובירור ההפתעה הדיפלומטית, יוזמת השלום של אנואר סאדאת בשנת 1977.

    העבודה בוחנת את השיח במערכת הצבאית והמערכת הדיפלומטית במצרים ובמדינת ישראל בשנים הנדונות. ניתוח זה כולל בירור סוגי המשטר בכל מערכת , תפיסות ההנהגה בכל מדינה והשיח שהתקיים במערכת בהתבסס על תפיסת הביטחון של מצרים ותפיסת הביטחון של מדינת ישראל לפני מלחמת יום הכיפורים ולפני יוזמת השלום של אנואר סאדאת.

מסקנת המחקר שהדמיון בין שתי המערכות הצבאית הדיפלומטית רב מהשוני. בשני המקרים, ההפתעה היא ביטוי במדיניות החוץ של המדינה, בהתבסס על חישוב של רווח והפסד, דרכי אפליקציה מתאימות לשם יצירת פער בין תפיסת המציאות למציאות עצמה אצל הגורם המופתע. ערכה האסטרטגי תלוי בפער הנחשף אצל הגורם המופתע, ברבולוציה בחשיבה הנעשית בעקבות ההפתעה.

יתר על כן, המרכיב המשותף לשימוש בהפתעה צבאית או הפתעה דיפלומטית הינו מצב סטטי, תקופה של קפאון מדיני. מצרים יזמה את מלחמת יום הכיפורים ואת תהליך השלום לאחר תקופה בה לא התקיימה תזוזה בתהליכים המדיניים. בשני המקרים קבלת ההחלטה על שימוש בהפתעה נעשה במשטר אוטוקרטי בהנהגת הנשיא אנואר סאדאת, כאשר עוצמת שלטונו רבה וביכולתו לקבל החלטות נועזות יותר מבלי שתהייה לו אופוזיציה.

בחינת השיח במדינת ישראל מראה כי המתח בין המערכת הצבאית והמערכת הדיפלומטית קיבע את תפיסת הביטחון שלה, ולא היתה התייחסות למגמות דו כיווניות ומגמות בו זמניות במערכת הנגדית. המערכת הצבאית במדינת ישראל היא הדומיננטית ומשקלה בקבלת ההחלטות בדרג המדיני הבכיר הוא מרכזי. מסגרת זו מקבעת את התפתחות השיח וגורמת לדיכוי כל חשיבה צבאית או דיפלומטית יצירתית ונועזת. התוצאות של הכשל המערכתי הינן הפתעת מלחמת יום הכיפורים, היינו, שימוש באופציה צבאית וויתור על השימוש באמצעים דיפלומטיים והפתעה דיפלומטית ביקורו המפתיע של נשיא מצרים, אנואר סאדאת בישראל.

העבודה מוכיחה כי מניעת הפתעות צבאיות או דיפלומטיות תתאפשרנה רק בקיומו של שיח דינאמי, פתוח, יצירתי הנמצא בתנופה מתמדת וחלים בו שינויים במערכת המושגים המעצבים את תפיסת הביטחון ואת מדיניות החוץ.  

מידע על עבודת התיזה:

 מחבר: ‫ קלומל, ענת   

כותר:   ‫ הפתעה במערכת צבאית ובמערכת דיפלומטית : הדומה והשונה : מקרה מדגים: הפתעה צבאית - הפתעת מלחמת יום הכיפורים ב-1973, והפתעה דיפלומטית - יוזמת השלום של נשיא מצרים אנואר סאדאת ב-1977 /ענת קלומל ; בהדרכת נוה שמעון   ‫

מו"ל:     ‫ [תל-אביב] : [חמו"ל], 2002   

תיאור:     ‫ 170, [3] ד’ :איורים   

שפה:     HEB 

מנחה-תיזה:  ‫ נוה, שמעון (מנחה)   

מוסד:     ‫ אוניברסיטת תל-אביב. התכנית ללמודי בטחון (תואר שני)   

הערה:   בראש השער: אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעי החברה, החוג למדעי המדינה, החוג ללימודי ביטחון   

   Added abstract and t.p. in English: Surprise in military systems and diplomatic systems : similarities and differences : exemplary events: military surprise - the Yom-Kippur War in 1973, and diplomatic surprise- peace initiative of Anwar Sadat, Egyptian president in 1977 

עבודת גמר (.M.A) - אוניברסיטת תל-אביב, 2002   

הערה ביב':   כולל ביבליוגרפיה   

נושא:     Tel Aviv University -- Thesis.

    Sadat, Anwar, 1918-1981 -- Thesis.

  נושא:     Surprise (Military science) -- Middle East -- Thesis

    Surprise -- Political aspects -- Middle East -- Thesis

    Diplomacy -- Thesis

    Israel-Arab War, 1973 -- Thesis

  נושא:     Egypt -- Politics and government -- 1970-1981 -- Thesis

    Israel -- Politics and government -- 1973- -- Thesis

    Israel -- Relations -- Egypt -- Thesis

    Egypt -- Relations -- Israel -- Thesis

  כותר נוסף:     Surprise in military systems and diplomatic systems 

מחבר נוסף:     Klumel, Anat   

מיקום: אוניברסיטת תל-אביב: הספרייה למדעי החברה ולניהול וספריית סוראסקי, ספריית האוניברסיטה הפתוחה ומכון הנרייטה סאלד.

עבודה זו נכתבה בהנחיית ד"ר שמעון נוה.

ד"ר שמעון נוה כתב את הספר "אמנות המערכה" . ספר זה מציע פרשנות לתחום הביניים של הידע הצבאי, המוצב בין האסטרטגיה והטקטיקה - "אמנות המערכה" - ועוקב אחר התפתחותה של המודעות המערכתית עד להתגבשותה לכדי תאוריה רחבת ידיים.
שמעון נוה מזהה ארבעה ציוני דרך בהתפתחותה של תאורית המערכה:
* המחשבה הצבאית של המאה התשע-עשרה ושורשי הבורות המערכתית.
* הופעתו של רעיון הבליצקריג.
* התפתחותה של תאורית המערכה העמוקה הסובייטית במהלך שנות העשרים והשלושים של המאה העשרים.
* התגבשותה, חמישים שנה מאוחר יותר, של תאורית המערכה הרב-מימדית האמריקנית, אשר יושמה הלכה למעשה במלחמת המפרץ.

 

 
 
בר-אוריין - מנחה את הדרך למידע!

 

 

דף הבית  מפת האתר  קורסים  צור קשר  פרופיל 

למתן הערות ותגובותinfo@bar-oriyan.info.

כל הזכויות שמורות  2004  Copyright ©

עדכון בתאריך: נובמבר 2005